Други

Изделия от стомана, профили, конструкции, метални тръби

Преизолирани тръби

Жаре – метален стълб – 2 бр. х 10 метра