Защо се вдига цената на стоманата?

Защо се вдига цената на стоманата?

През последните 2 години забелязваме увеличи цени на стоманата и продукти, изработени на база стомана, като особено осезаемо е това през 2021 година. В момента цената на стоманата достигна над 100% увеличение от преди пандемията, като не дава никакви признаци да намлее в близките месеци. Защо се повиши цената на стоманата и стоманените тръби? Както знаем за всяко нещо си има причина, като тук причините за високата цена са различни и ние ще се постараем да изтъкнем едни от основните. Намаляне на обема на производство на стомана от страна на Китай. Китай е най-големия производител на стомана. Те произвеждат над 50% от стоманата в света, като разликата с другия много голям производител САЩ е много голяма, що се касае за количества. Докато САЩ са произвели 87.8 милиона тона стомана по…
Read More